Ultraseek
Søk
spacerspacer søker line
spacerline
  Kreve eller utelukke termer
Ultraseek har en enkel søkesyntaks som gir deg de nøyaktige søkemuligheter til boolsk logikk, uten at du trenger å huske på et komplisert spørringspråk for søk. Tabellen nedenfor viser Ultraseek-operatorene som svarer til boolske operatorer:

Ultraseek
operator
tilsvarer
boolsk
standardoperator:
du trenger ikke bruke noen
spesialtegn
OR
+ AND
- NOT
ordkombinasjonsoperator:
sett doble anførselstegn
rundt ordkombinasjoner
ADJ

Boolske søk bruker de logiske operatorene AND (og), OR (eller), NOT (ikke) og ADJ (ved siden av). La oss si at du vil søke etter digitale kopimaskiner for fargekopiering på vanlig papir fra andre selskaper enn Hewlett-Packard. Dette søket kan angis med boolsk logikk som:

(digital ADJ kopimaskin) AND (fargekopiering OR (vanlig ADJ papir)) AND NOT (HP OR Hewlett-Packard)
Ved hjelp av Ultraseek-operatorer kan dette kompliserte søket simpelthen skrives inn i søkeboksen som:
+"digital kopimaskin" "fargekopiering" "vanlig papir" -HP, -Hewlett-Packard
Dette søket angir at:
  • Alle dokumenter som hentes fram må inneholde følgende ordkombinasjon "digital kopimaskin".
  • Dokumenter som inneholder én eller flere av strengene "digital kopimaskin", "fargekopiering" eller "vanlig papir" rangeres øverst (jo flere termer som stemmer overens, desto høyere rangering).
  • Ingen av dokumentene som hentes fram vil inneholde HP eller Hewlett-Packard.
Statistisk vekting og Ultraseek-søk
Et tradisjonelt boolsk søk gir en usortert liste over alle oppføringene som innfrir søkebetingelsen. Ultraseek er enda mer effektiv, i det den bruker avansert statistisk søketeknologi til å sortere resultatene slik at de som samsvarer best, kommer først i listen. I motsetning til vanlige boolske søk, vekter Ultraseek automatisk søketermene utfra deres statistiske unikhet. Vanlige ord som "skal" får mye lavere vekting enn mindre vanlige termer som ordkombinasjonen "golfbaner med 18 hull".

Med den avanserte statistiske vektingen som brukes i Ultraseek kan du taste inn relevante ord og kombinasjoner av ord og få svar på søket ditt i de første få dokumentene. Siden det finnes situasjoner hvor det er praktisk å begrense søket ved hjelp av boolske operatorer, har du i Ultraseek muligheten til å bruke de boolske operatorene + og -. Ved hjelp av Ultraseek får du den nøyaktige rangeringen til statistiske søk kombinert med informasjonsfiltreringen til boolske søk.

  

line emner line
line

Søker
spacerHurtigtips og eksempler
spacerFinjustere et søk
spacerSpesielle søk
spacerKreve eller utelukke termer
spacerMetamerker
spacerSammendrag av søkesyntaks
 
Flere tjenester
spacerEngelsk
 
Språk
spacerDansk
spacerTysk
spacerEngelsk
spacerSpansk
spacerFinsk
spacerFransk
spacerItaliensk
spacerJapansk
spacerKoreansk
spacerNederlandsk
spacerNorsk
spacerPortugisisk
spacerSvensk
spacerKinesisk (forenklet)
spacerKinesisk (tradisjonell)