Ultraseek
Sök
spacerspacer söker line
spacerline
  Begrepp som måste eller inte får vara med
Ultraseek har en enkel frågesyntax som ger dig precisionssökkraften hos boolesk logik, utan att du måste lära dig komplicerade frågemönster. Tabellen nedan redovisar de Ultraseek-operatorer som motsvarar booleska operatorer:

Ultraseek-
operator
Boolesk
motsvarighet
Standardoperator:
du behöver inte använda några
specialsymboler
OR
+ AND
- NOT
begreppsoperator:
skriv begreppet inom
dubbla citationstecken
ADJ

Booleska frågor använder de logiska operatorerna AND, OR, NOT och ADJ (angränsande). Antag att du vill söka efter färglaserskrivare för vanligt papper, som tillverkats av andra företag än HP. Denna fråga kan specificeras med boolesk logik på följande sätt:

(laser ADJ skrivare) AND (färg OR (vanligt ADJ papper)) AND NOT (HP OR Hewlett-Packard)
Med Ultraseek operatorer kan den komplexa frågan ovan skrivas in i sökrutan på följande sätt:
+"laserskrivare" färg "vanligt papper" -HP, -Hewlett-Packard
Denna fråga specificerar att:
  • Alla dokument som föreslås måste innehålla begreppet "laserskrivare".
  • Dokument som innehåller ett eller flera av begreppen "laserskrivare", färg, eller "vanligt papper" kommer att placeras i början av listan (ju fler av begreppen som finns med desto högre upp i listan placeras dokumentet).
  • Inget av de dokument som redovisas kommer att innehålla vare sig HP eller Hewlett-Packard.
Statistisk viktning och Ultraseek sökningar
En traditionell boolesk sökning leder till en osorterad lista med alla dokument som svarar mot sökvillkoret. Ultraseek gör mycket mer än så, genom att använda en avancerad statistisk sökteknik, för att redovisa dokumenten sorterade med de "bästa" träffarna först. Till skillnad mot enkel boolesk sökning viktar Ultraseek dina frågor automatiskt på basis av deras statistiska utfall. Sådana vanliga begrepp som "ska" ges en betydligt lägre viktning än mindre vanligt förekommande begrepp, såsom begreppet "golfbanor."

Ultraseeks avancerade statistiska viktning ger dig möjlighet att bara skriva in relevanta ord och begrepp och få svar på din fråga av systemet bland de allra första dokumenten! Eftersom det föreligger fall då det är lämpligt att avgränsa en fråga ytterligare med hjälp av booleska operatorer, ger dig Ultraseek möjlighet att använda de booleska operatorerna + och -. Med Ultraseek får du korrekt rangordning av den statistiska sökningen kombinerad med informationsfiltreringen hos boolesk sökning.

  

line ämnen line
line

Söker
spacerTips och exempel
spacerFördjupa en sökning
spacerSpecialsökningar
spacerBegrepp som måste eller inte får vara med
spacerMetataggar
spacerSöksyntaxsammanfattning
 
Flera tjänster
spacerEngelska
 
Språk
spacerDanska
spacerTyska
spacerEngelska
spacerSpanska
spacerFinska
spacerFranska
spacerItalienska
spacerJapanska
spacerKoreanska
spacerHolländska
spacerNorska
spacerPortugisiska
spacerSvenska
spacerFörenklad kinesiska
spacerTraditionell kinesiska