Search Help

Det är lätt att söka med Ultraseek. Skriv bara in några ord eller begrepp. Försök att använda särskiljande begrepp, som sannolikt bara finns i de dokument du söker. Ju fler ord du anger desto bättre resultat kommer du att få. Här följer några exempel:

Sök genom att skriva in ord och begrepp.

Pentiumdator med 8x CD-ROM till salu
Ultraseek kommer att hitta dokument som innehåller så många av dessa ord och begrepp som möjligt, och rangordnar dem så att de dokument som är mest relevanta för din fråga presenteras först. Oroa dig inte för att du ska missa ett dokument därför att ett av orden i din sökning inte finns med i det -- Ultraseek redovisar relevanta resultat även om de inte innehåller samtliga begrepp i frågan.

Markera begrepp med citationstecken och skilj dem från varandra med kommatecken.

Pentiumdator med "8x CD-ROM" "till salu"
Du skriver in ett begrepp med hjälp av dubbla citationstecken, och får då bara träffar där orden i begreppet står intill varandra. Skilj olika begrepp eller egennamn åt med kommatecken.

Använd VERSALER för att definiera att exakta träffar krävs.

Steve Jobs, NeXT
Sökbegrepp med gemena bokstäver leder till träffar på ord oavsett om de står med versaler eller gemener. I övriga fall tillämpas endast exakta träffar. next leder exempelvis till träffar för Next, next, och NeXT, under det att en sökning efter NeXT endast får träffar för NeXT.