Search Help

Hvis det ikke finnes noen annen informasjon, indekserer Ultraseek alle ordene i et dokument med unntak av skjulte kommentarer, og bruker de første par ordene som sammendrag til å beskrive siden i søkeresultatet.

Du kan bruke HTML-metamerker til å angi beskrivelsesteksten som vises i listen over søkeresultat og til å kontrollere om og hvordan siden skal indekseres av Ultraseek. Metamerkene må plasseres i web-sidens Head-inndeling. Du skal ikke bruke HTML-merker i metamerket.

Metamerkene DESCRIPTION og KEYWORDS
Sett at siden inneholder:

<meta name="description" content="XSoft spesialiserer seg på programvareprodukter som hjelper organisasjoner med å forbedre opprettelsen og bruken av dokumenter.">

<meta name="keywords" content="dokumentbehandling og kopiering">
Ultraseek gjør to ting med disse merkene:
  1. Begge feltene indekseres som ord, slik at et søk etter enten XSoft eller "dokumentbehandling " får treff.

  2. Beskrivelsesteksten fra description-feltet vises sammen med resultatene. I stedet for å gjengi de første par linjene av sidene som beskrivelse, vises følgende:
XSoft-hjemmeside
XSoft spesialiserer seg på programvareprodukter som hjelper organisasjoner med å forbedre opprettelsen og bruken av dokumenter.
http://www.xsoft.com/
Pass på at metamerkene for beskrivelsen (description) og nøkkelord (keywords) ikke inneholder noen HTML-formatering.

Definere søkefelt med HTML-metamerker
Du kan definere dine egne søkefelt med HTML-metamerker. Disse feltene kan søkes i ved hjelp av Ultraseek feltsyntaks.

Sett at siden din inneholder:

<meta name="forfatter" content="Mark Twain">
Ultraseek indekserer denne siden slik at den kan bli funnet med hvilken som helst av følgende søk:
author:Twain
author:"Mark Twain"
author:"mark twain"