Search Help

Det er enkelt å søke med Ultraseek. Tast bare inn noen ord eller ordkombinasjoner. Prøv å bruke karakteristiske termer som sannsynligvis bare vil finnes i den typen dokumenter du leter etter. Jo flere ord du angir, desto bedre treff får du. Her er noen eksempler:

Søke ved å skrive inn ord eller ordkombinasjoner.

Pentium-datamaskin med 8x CD-ROM til salgs
Ultraseek finner dokumenter som inneholder så mange av disse ordene og ordkombinasjonene som mulig, rangert slik at de mest relevante dokumentene for søket kommer først i listen. Du trenger ikke være redd for å gå glipp av et dokument fordi ett av ordene i søket mangler: Ultraseek returnerer relevante resultater selv om de ikke inneholder alle søkeordene.

Identifisere ordkombinasjoner med anførselstegn atskilt med komma.

Pentium-datamaskin med "8x CD-ROM", "til salgs"
Hvis en ordkombinasjon angis med doble anførselstegn, vil alle treff ha disse ordene rett ved siden av hverandre. Bruk komma til å skille flere ordkombinasjoner eller egennavn fra hverandre.

Bruke STORE bokstaver til å angi fullstendig samsvar.

Steve Jobs, NeXT
Søketermer med små bokstaver gir treff på ord med såvel små som store bokstaver. Ellers brukes nøyaktig samsvar. Eksempelvis vil next gi treff på ordene Next, next og NeXT, mens et søk på NeXT bare finner fram til NeXT.